Nediscriminare și egalitate de șanse
Succcesul în afaceri va depinde de felul în care vom privi egalitatea de şanse, nediscriminarea la participare si tratamentul egal.

Dincolo de viziunea simplistă, aceea că antreprenoriatul înseamnă să fii propriul șef, este important să ne definim într-un sistem propriu de referință mult mai complex, pentru a face față provocărilor viitorului.

Succcesul în afaceri va depinde tot mai mult de felul în care vom privi  egalitatea de şanse, nediscriminarea la participare si tratamentul egal. Orice selecție a angajaților, de fapt, orice selecție a ideilor,  trebuie să plece de la disponibilitatea noastră de a ne asuma reguli clare privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea la participare.

Mediul de afaceri responsabil

Desigur, antreprenoriatul este un mijloc de a promova și dezvolta principiile de bază ale societății, așa cum se regăsesc în documentele internaționale. Unul dintre principiile recunoscute și garantate la nivel mondial, dar și european este principiul nediscriminării și, implicit, al egalității de șanse. Adoptarea unei legislații nu este însă singurul mijloc de a lupta pentru asigurarea egalității și înlăturarea nediscriminării. Mediul de afaceri este în egală măsură responsabil pentru a oferi egalitatea de tratament viitorilor angajați. Pe de altă parte, accesul la mediul antreprenorial trebuie să fie deschis tuturor persoanelor indiferent de sex, vârstă, mediu social, religie, avere, apartenență politică sau de opinie.

Antreprenoriatul naște oportunități

Legislația în materie încurajează mediul antreprenorial să fie la curent cu principiile normative din domeniul egalității de șanse și a nediscriminării, favorizând dezvoltarea unor relații sănătoase în mediul de afaceri, atât între antreprenori, cât și între antreprenori și angajații lor. Astfel, antreprenoriatul naște oportunități de implementare practică a valorilor ocrotite prin aceste principii și, totodată de îmbunătățire a accesului liber pe piața muncii.

Chiar dacă este influențată de un număr mare de factori externi, piața muncii oferă adesea condiții diferite fiind caracterizată prin flexibilitate, adaptabilitate, transparență și orientare către oameni. Inserția tinerilor pe piața muncii constituie un atu, mediul educațional actual favorizând dezvoltarea unei culturi vis a vis de egalitatea de șanse și de tratament. Tinerii sunt deschiși la noile tendințe ale societății, sunt mai preocupați de adevăratele valori antreprenoriale decât de diferențele care pot să existe între persoane.

Fii tu schimbarea! Schimbarea socială sau crearea unui produs inovator care provoacă status quo-ul modului în care ne trăim viața zilnic – acesta este antreprenoriatul viitorului. Dezvoltarea mediului digital încurajează spiritul antreprenorial al tinerilor oferindu-le dinamism în relațiile de muncă, chiar și numai privind prin prisma posibilității de desfășurare a activității din orice locație.

Claudia Mărginean

Tweet
Pin
Share
Share