Sustenabilitate, Da!  Inovare Socială?
Prin implementarea proiectului „Student Start-Up 1.0” ne propunem să dezvoltăm premisele unui mediu de afaceri sustenabil, care să susțină dezvoltarea firmelor nou create și multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen mediu și lung.

Conceptul de sustenabilitate pleacă de la ideea că resursele Pământului sunt epuizabile, deci limitate, așa că acestea trebuie să fie folosite în mod responsabil și conservativ.

Mai mult decât profit

O afacere înseamnă mai mult decât profit, înseamnă și protejarea intereselor tuturor părților implicate (consumatori, salariați, acționari, furnizori, creditori, stat, comunitate) și, implicit datoria de a asigura o moștenire viabilă generațiilor viitoare. O afacere sustenabilă presupune identificarea de soluții inovatoare care determină minimizarea efectelor negative ale impactului propriei afaceri asupra comunității sau a mediului. Aceasta se poate realiza prin introducerea pe piață a unor tehnologii inovatoare, produse și materiale noi create să minimalizeze impactul asupra mediului.

Un efort continuu

Procesul de inovare este un efort continuu de identificare a problemelor sociale și, în consecință, de determinare și dezvoltare a soluțiilor necesare care vor duce la îmbunătățirea produselor și serviciilor de pe piață. Tehnicile de inovare socială sunt susceptibile de aplicare pe toate nivelurile întreprinderii și pot îmbrăca mai multe forme, cum ar fi: lansarea unui produs sau serviciu nou, utilizarea de tehnologie performantă de ultimă generație în dezvoltarea produselor și serviciilor, dezvoltarea mecanismelor de analiză a structurii organizatorice a întreprinderii în vederea optimizării acesteia, îmbunătățirea politicilor de marketing, îmbunătățirea permanentă a relațiilor cu clienții și furnizorii.

Gândește sustenabil!

Antreprenoriatul este în strânsă legătură cu tot ce este nou în societate, în business, în industrie sau în economie. Acesta dezvoltă competitivitatea și duce la dezvoltarea unui mediu economic durabil. În prezent, în societate, antreprenoriatul și inovarea sunt indispensabile și interdependente. Noii antreprenori își dezvoltă încă de la început capacitatea de a identifica mult mai ușor bariere, obstacole și lipsuri în societate și, implicit, creativitatea, inovarea, asumarea riscurilor, capacitatea de a implementa și a planifica proiecte.

Prin implementarea proiectului „Student Start-Up 1.0” ne propunem să dezvoltăm premisele unui mediu de afaceri sustenabil, care să susțină dezvoltarea firmelor nou create și multiplicarea rezultatelor proiectului pe termen mediu și lung. Vino alături de noi, fii antreprenor și gândește sustenabil!

Claudia Mărginean

Tweet
Pin
Share
Share