Universități Partenere

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu-Mureș a debutat în peisajul educaţional românesc în anul 1991, fiind prima universitate particulară din Transilvania şi a doua din România.

Prin valorile pe care le promovează, Universitatea „Dimitrie Cantemir” ocupă un loc însemnat în peisajul educaţional-ştiinţific românesc.

Universitatea îşi direcţionează eforturile înspre linia contextului european, vizând formarea şi dezvoltarea unei Românii democratice în cadrul procesului de globalizare, oferind un spaţiu liber dezvoltării intelectuale şi creării unui cadru favorabil contactului între studenţii de diferite etnii.

Universitatea încurajează cele mai înalte aspiraţii, atât în rândul cadrelor didactice cât şi al studenţilor, prin provocarea acestora într-o continuă căutare culturală.

  • În prezent, Universitatea oferă programe de studii în cadrul următoarelor facultăți:
  • Facultatea de Drept
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Facultatea de Geografie
  • Facultatea de Medicină Dentară

Activitatea instructiv-educativă, teoretică şi aplicativ-practică a acestor facultăţi se desfăşoară în incinta Campusului „Dimitrie Cantemir”. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți pagina web a universității.


Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, înfiinţată în anul 1946 prin Decretul-lege nr. 276, este o instituţie de învăţământ superior de stat, multiculturală şi multilingvă, care desfăşoară activităţi de învăţământ, creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică pe baza reglementărilor şi valorilor de referinţă stabilite în Carta Universităţii, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior. Ea este, totodată, şi o instituţie de spectacole care susţine o stagiune în condiţiile artistice şi organizatorice ale teatrelor profesioniste.

În prezent, Universitatea de Arte din Târgu Mureş pregăteşte, la nivelul ciclurilor de licenţă şi masterat, specialişti în artele spectacolului, actori de teatru dramatic şi de teatru de animaţie, regizori de teatru, teatrologi, profesori de muzică şi scenografi, în limbile română şi maghiară. Universitatea de Arte este instituţie organizatoare de doctorat, asigurând pregătirea ştiinţifică universitară superioară în domeniul teatrului. Totodată, Universitatea este o instituţie de spectacole cu o sală de teatru dramatic şi o sală de teatru de animaţie, în construcţie, cu stagiuni teatrale desfăşurate în condiţii artistice şi organizatorice profesioniste. Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulți pagina web a universității.

Tweet
Pin
Share
Share