Activități

Proiectul „Student Start-up 1.0” cuprinde 12 activități, distribuite în 3 etape de implementare, pe perioada a 24 de luni:


I. Etapa de preincubare a afacerilor

 • Activitatea 1 (L1 – L6): Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
 • Activitatea 2 (L1 – L6): Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială
 • Activitatea 3 (L1 – L6): Derularea programului de formare antreprenorială
 • Activitatea 4 (L1 – L6): Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
 • Activitatea 5 (L1 – L6): Efectuarea de stagii de practică
 • Activitatea 6 (L1 – L6): Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat, ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
 • Activitatea 7 (L1 – L6): Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului


II. Etapa de incubare a afacerilor

 • Activitatea 8 (L7 – L18): Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor, pentru deschiderea unei afaceri
 • Activitatea 9 (L7 – L18): Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor
 • Activitatea 10 (L7 – L18): Dezvoltarea rețelei de susținere si promovare a tuturor întreprinderilor înființate și a parteneriatelor locale


III. Etapa de monitorizare a afacerilor înființate

 • Activitatea 11 (L19 – L24): Derularea de acțiuni de networking, pe o perioadă de 6 luni în timpul implementării proiectului
 • Activitatea 12 (L19 – L24): Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului
Tweet
Pin
Share
Share