Despre Proiect
Proiectul „Student Start-up 1.0” (cod SMIS 142131) este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Apelul pentru proiecte: POCU/829/6/13 – Innotech Student. Proiectul se implementează în Regiunea Centru și se adresează studenților (cu excepția an 1 licență), masteranzilor și doctoranzilor care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale și să-și înființeze propria afacere. Proiectul se implementează pe durata a 24 de luni, în perioada 19 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023 şi beneficiază de finanțare în valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, din care finanțare din FSE 7.687.388,22 lei, contribuția națională 1.349.615,65 lei și cofinanțare de 12.806,66 lei.
Înscrie-te Acum!
Tweet
Pin
Share
Share